W marcu dzieci z klas 1-3 oraz z „zerówek” odwiedziły niedawno uruchomiony Klub Seniora + ,,Wrzosowisko”, który mieści się obok budynku naszej szkoły przy ulicy Batorego. Jest to ośrodek wsparcia dla osób, które ukończyły 60 lat,  nie są aktywne zawodowo i mieszkają na terenie miasta lub gminy Września.

Podczas wizyty dzieci zobaczyły, jak został zaaranżowany klub oraz zapoznały się z wszelkimi formami zajęć, jakie są w nim organizowane. Uczniowie przekazali pracownikom Klubu Seniora własnoręcznie wykonane laurki oraz podziękowali za serdeczne przyjęcie.