Siedemnaście lat temu, dokładnie 2 kwietnia 2005 r. o godzinie 21.37 odszedł Jan Paweł II. Papież pozostawił nam olbrzymie dziedzictwo intelektualne i duchowe. Wśród różnorodnych publikacji, na szczególną uwagę, zasługuje jego testament. Treść testamentu to zbiór refleksji dotyczących życia doczesnego papieża, jak i sytuacji ówczesnego świata. Większość zawartych w nim zapisków powstało podczas rekolekcji wielkopostnych. Kilka razy wspomniana w nim Polskę, jako kraj urodzenia, młodości i posługi w Kościele. Niech dziś słowa zaczerpnięte z przesłania Ojca Świętego, będą dla nas inspiracją i wezwaniem do nieustającego działania: „…nie dopuście, aby kiedykolwiek przez jakieś swoje postępowanie, słowa, działanie lub zaniedbanie działań móc sprzeniewierzyć się swoim obowiązkom”. Podczas pielgrzymki do Ojczyzny papież wzywał: „I dlatego zanim stąd odejdę proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością”. Ojcze Święty Janie Pawle ll na zawsze pozostaniesz w naszych sercach i naszej pamięci.