Zapraszamy do udziału w Konkursie fotograficznym

„Polskę kocham za…”

Celem konkursu jest:

– rozbudzanie zainteresowania swoim regionem, krajem;
– promowanie Polski;
– uwrażliwianie na tematy związane z obserwacją najbliższego środowiska;
– motywowanie do poszerzania wiedzy związanej z fotografią oraz do kreatywnego spędzania czasu wolnego.

Warunkiem uczestnictwa jest :

– wykonanie przez uczniów kl. 6-8 jednej autorskiej kolorowej lub czarno-białej fotografii w formacie nie mniejszym niż 15×21 cm, opatrzonej na odwrocie tytułem, imieniem, nazwiskiem oraz klasą autora.

Zdjęcia należy zrobić w poziomie i dostarczyć do pani Karoliny Wojciechowskiej (s. 108) , pani Elżbiety Obarskiej (s. 018)  lub pani Krzysztofy Krupińskiej.

Termin składania prac do 26.04.2022 r. włącznie.

Ogłoszenie wyników 29.04.2022 r. na stronie szkoły.

Zachęcamy do udziału!

Organizatorzy konkursu:

Karolina Wojciechowska
Krzysztofa Krupińska
Elżbieta Obarska