REGULAMIN KONKURSU

1. Celem konkursu jest:

– Rozwijanie aktywności i twórczych postaw uczniów naszej szkoły;

– Prezentacja bombki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej;

– Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz uzdolnień plastycznych;

– Stworzenie warunków do korzystania z kreatywnych form spędzania czasu wolnego.

2. Warunki konkursu:

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VI. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie jednej pracy przestrzennej, której średnica będzie miała od 10 do 15 cm. Pracę można wykonać z dowolnego tworzywa, przy czym zaleca się wykonywanie bombki z materiałów trwałych i naturalnych. Technika wykonania pracy dowolna. Wszystkie elementy bombki powinny być wykonane własnoręcznie. Po wykonaniu pracy należy ją dostarczyć do pani Elżbiety Obarskiej lub pani Karoliny Wojciechowskiej.

Prace można wykonywać i składać u organizatorów konkursu do 5.12.2022 roku. Pracę konkursową należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko autora oraz klasę.

Komisja Konkursowa oceni bombki a laureaci otrzymają nagrody. Najpiękniejsze ozdoby staną się dekoracją szkolnych choinek.

3. Bombki będą oceniane według następujących kryteriów:

– ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu;

– dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności naturalnych);

– wkład pracy i estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji:

– walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).