Dla uczestników wyjazdu do Drezna

Rozwiązania należy przynieść do pani Eweliny Filipiak

Dla pierwszych 3 osób przewidziane są nagrody (oceny cel. o wadze 2 oraz upominki)

1. Ile krajów związkowych (landów) jest w Niemczech?

2. W którym kraju związkowym leży Drezno?

3. Jaka rzeka przepływa przez to miasto?

4. Zamek Rezydencjonalny, w którym byliśmy, był siedzibą królów ……..

5. Jak nazywają się 3 miasta, które mają status kraju związkowego?

6. Jak po niemiecku nazywa się jarmark bożonarodzeniowy?

7. Jaką nazwę nosi jarmark, na którym byliśmy?

8. Podaj nazwy 3 produktów, które można kupić na jarmarku bożonarodzeniowym (po niemiecku).

9. Jakie napisy można najczęściej zobaczyć na szyldach niemieckich ulic, sklepów … (podaj 3 przykłady).

10.Co oznacza ,,Herzlich willkommen!’’