W piątek 5 stycznia o godz. 9:30 rozpoczął się pogrzeb emerytowanego papieża Benedykta XVI, który zmarł 31 grudnia. Na placu Świętego Piotra zgromadziły się dziesiątki tysięcy wiernych. We mszy pogrzebowej uczestniczy ponad 100 tysięcy wiernych. Przewodzi jej urzędujący papież Franciszek następca swojego poprzednika, ale ze względu na stan zdrowia Ojca Świętego prowadzi ją w jego imieniu dziekan Kolegium Kardynalskiego kard. Giovanni Battista Re.

Cyprysowa trumna, na której znajduje się otwarty ewangeliarz, znajduje się w centrum placu Świętego Piotra. W uroczystościach uczestniczy polska delegacja pod przewodnictwem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Kiedy w Watykanie rozpoczynała się msza pogrzebowa emerytowanego papieża Benedykta XVI – w polskich kościołach zabiły dzwony.

Następca polskiego papieża Benedykt XVI zostanie pochowany w Grotach Watykańskich w miejscu, gdzie przez sześć lat, do chwili beatyfikacji w 2011 roku, znajdował się grób Jana Pawła II, przeniesiony następnie do bazyliki Świętego Piotra.