Rozstrzygnięty został konkurs na pracę graficzną lub audiowizualną pod nazwą „Przemoc moimi oczami”, realizowany na terenie województwa wielkopolskiego.

W konkursie tym brały udział nasze uczennice: Amelia Wojciechowska kl. 6c, Irena Egiert kl. 6b oraz Anna Spyrydon kl 6a.

Z przyjemnością informujemy, że dwie spośród nadesłanych prac zyskały duże uznanie w oczach komisji konkursowej, a nie było łatwo. Na konkurs wpłynęło aż 651 prac konkursowych!

W kategorii: plakat, fotografia, ulotka najlepsza okazała się propozycja  Amelii Wojciechowskiej, której przyznano I miejsce. Wyróżnienie otrzymała Anna Spyrydon. Uczennice podjęły trudne wyzwanie, w rezultacie osiągając wielki sukces.

Poniżej prezentujemy autorki wraz z ich pracami:

Amelia Wojciechowska 

 

Anna Spyrydon

 

Irena Egiert

Konkurs zorganizowała Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Fundacji Dziecko w Centrum. Miał na celu uświadomić dzieciom istnienie zjawiska przemocy, wzmacniać oraz rozwinąć umiejętności twórcze i plastyczne wśród dzieci i młodzieży. Ideą konkursu była nauka i promowanie zachowań przeciwstawiania się przemocy oraz wyrażania dezaprobaty wobec przemocy.

Prace naszych uczennic są wyjątkowe i bardzo dojrzałe, oddziałują na emocje odbiorcy. Widać na nich wrażliwość, zaangażowanie oraz przemyślenia dotyczące tematu konkursowego – podkreśla Izabela Antkowiak-Jaworska, nauczycielka plastyki w SSP nr 6, która zmotywowała dziewczyny i wysłała prace na konkurs.

Gratulujemy naszym uczennicom!