4 września, po wakacjach powróciliśmy do szkoły. Już o godz. 8.00 dyrektor szkoły powitał najmłodszych uczniów naszej szkoły i dzieci z oddziałów przedszkolnych. Spotkanie inaugurujące nowy rok szkolny odbyło się na terenie ogrodu Centrum Edukacji Ekologicznej.  Wszystkie dzieci rozpoczną naukę w budynku szkoły przy ul. Słowackiego do czasu zakończenia remontu w budynku przy ul. Batorego. Uczniowie poznali swoje wychowawczynie, a także sale, w których będą się uczyć.  Po części artystycznej udali się wraz z rodzicami, by zapoznać się z nimi i planem zajęć.

Podobny przebieg miało spotkanie uczniów klas 4-8 o godz. 9.00. Dyrektor Dariusz Andrzejewski  życzył wszystkim wielu dobrych wrażeń i sukcesów w nowym roku szkolnym 2023/2024.