Na poziomie klas czwartych zwyciężyła klasa 4A.

Wśród klas piątych największy sukces odniosła klasa 5S.

Szóstoklasiści, którzy najlepiej znają zasady pisowni małą i wielką literą to uczniowie klasy 6B.

Klasa 7B popełniła najmniej błędów w swojej grupie wiekowej.

Natomiast wśród klas ósmych wygrała klasa 8A.