Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” działający przy SSP nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni jest organizacją pożytku publicznego,  numer Krajowego Rejestru Sądowego – 0000305451.

Stowarzyszenie jako OPP może przyjmować darowizny 1,5% od obliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na realizację celów statutowych.

W imieniu dzieci – członków UKS „OLIMP” prosimy o przekazanie 1,5% swego podatku na rzecz klubu, który z pewnością racjonalnie wykorzystamy.

Wpłaty można dokonywać na:

Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP”
Słowackiego 41
62-300 Września
Nr rachunku 32 9681 0002 0020 2446 0173 0963

Popierajmy inicjatywy na rzecz sportu szkolnego!

 Prezes UKS „OLIMP”