W dniach 12-14 kwietnia grupa uczniów SSP6 z projektu Code for Green uczestniczyła w zajęciach terenowych w Parku Narodowym Ujście Warty.

Podczas warsztatów rozpoznawaliśmy różne gatunki ptaków, owadów i ssaków, poznaliśmy podwodny świat bezkręgowców. Dowiedzieliśmy się, jakie zagrożenia wynikają z działalności człowieka oraz jaki mają wpływ na ekosystem wodny i lądowy.

Podsumowaniem naszej wyprawy była wizyta w interaktywnym Ośrodku Muzealno-Edukacyjnym Parku Narodowego Ujście Warty.