DZIEŃ ZIEMI – SZKOLNE KONKURSY DLA KLAS 0-III

1. Konkurs plastyczny na plakat wykonany w grupie pod hasłem ŚMIECI MNIEJ – ZIEMI LŻEJ

kategoria wiekowa: klasy II–III

technika: dowolna

format: A3 lub większy

termin składania prac: 20.04.2022 r. w sali 28 (prace podpisane: grupa, klasa)

1. Konkurs plastyczny ZIEMIA TO WYSPA ZIELONA

kategoria wiekowa: klasy 0-I

technika: dowolna

format: A3 lub A4

termin składania prac: 20.04.2022 r. w sali 32 (prace podpisane: imię, nazwisko, klasa)

3. Quiz ekologiczny MISTRZ EKOLOGII

kategoria wiekowa: klasy II i III (każdą klasę reprezentują trzy osoby)

Quiz odbędzie się 20.04.2022r. godz. 8.00 w świetlicy szkolnej.

Organizatorzy: M. Gała, M. Latosi, M. Prus, O. Przewoźna