On nas nauczył wielu prawd i pomógł zrozumieć świat …”.

W sobotę 18 maja przypadać będzie 104 rocznica urodzin Karola Wojtyły, który dla bardzo wielu ludzi współczesnego świata zapamiętany został przede wszystkim jako Jan Paweł II Papież. Od początku swojego pontyfikatu Ojciec Święty, pokazał zupełnie nowy, nieznany wymiar papiestwa. Wypowiedzi św. Jana Pawła II były inne od jego poprzedników, często improwizowane, obfitujące w dowcipne uwagi i anegdoty. Podczas licznych podróży zagranicznych towarzyszyli Papieżowi dziennikarze, z którymi odbywał krótkie i dłuższe rozmowy o bieżących wydarzeniach na świecie, ale także o życiu prywatnym Papieża. Na wszystkie odpowiadał błyskawiczne, z kulturą i dowcipem. Mnóstwo słów, Papież z Polski skierował do młodych, wśród nich zachętę: Nauczcie się kochać to, co prawdziwe, dobre  i piękne”. A także: „Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania”. W innym miejscu i czasie Papież przestrzegał: Jesteśmy tym bogatsi im więcej rzeczy zbędnych zdołamy odrzucić”.

Niech zatem Święto Patrona, obchodzone w naszej szkole, zawsze z okazji rocznicy urodzin Papieża, będzie okazją do inspirowania się jego nauczaniem.