Pomimo tego, iż trwa nauczanie zdalne i trudno złożyć osobiście życzenia… przedstawiciele płci męskiej z Samorządu Uczniowskiego znaleźli inny sposób. Mianowicie przysłali życzenia w formie plakatów!