Zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty można odbierać od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00 w sekretariacie szkoły przy ul. Słowackiego 41.