Rozstrzygnięty został konkurs plastyczny dla klas 0-3 pt. „Coś z niczego”.
Wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce: Gabriel Potrzebowski 1b, Marta Staszak 2a, Marcel Potrzebowski 3c
II miejsce: Tymon Iskrzycki 2d, Helena Karolak 1b, Olaf Egiert 0c, Maja Jaśniak 2a
III miejsce: Joanna Tarczewska 1d, Piotr Walerowicz 3e,  Matylda Prałat 1d