W sobotni poranek 19 marca 2022 roku uczniowie klas piątych stawili się w sali gimnastycznej, by rozegrać Mistrzostwa Szkoły w Dwa Ognie. Zespoły klasowe składały się z czterech dziewczynek i czterech chłopców + dwoje zawodników rezerwowych. Zawody rozegrane były systemem „każdy z każdym”. Postawa fair play i atmosfera, która towarzyszyła zawodom była godna rangi tej imprezy.

 

W wyniku zaciętej rywalizacji I miejsce zajęła klasa Va, II miejsce klasa Vc, III miejsce klasa Vd, czwarte miejsce klasa Vb.

Zespoły otrzymały puchary i dyplomy, a wszyscy uczestnicy słodkie upominki.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów sportowych.