Zbliżają się Święta Wielkanocne. Najważniejszymi symbolami ich są: baranek, jajko, zając, kurczak, palma. Z tej okazji pragniemy zaprosić uczniów klas 4-7 do udziału w Konkursie na wyjątkowego baranka „Choć rogaty, to symbol pokory”.

Zadaniem uczestników konkursu jest własnoręczne wykonanie jednej pracy przestrzennej nie mniejszej niż 8 cm. Pracę można wykonać z dowolnego tworzywa, przy czym zaleca się wykonywanie baranka z materiałów trwałych i naturalnych. Technika wykonania pracy dowolna.

Po wykonaniu pracy należy ją dostarczyć do pani Elżbiety Obarskiej lub pani Karoliny Wojciechowskiej. Prace można wykonywać i składać u organizatorów konkursu do 27.03.2023 roku. Pracę konkursową należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko autora oraz klasę. Komisja Konkursowa oceni baranki, a laureaci konkursu otrzymają nagrody.

Prace będą oceniane według kryteriów:
– pomysłowość;
– różnorodność materiałów;
– wkład pracy;
– estetyka pracy.

Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną podane do publicznej wiadomości do 5.04.2023 roku.