Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni informuje, że wszystkie wnioski o przyjęcie dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w roku szkolnym 2023/2024, zostały rozpatrzone pozytywnie.