Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni informuje, że wszystkie wnioski o przyjęcie dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w roku szkolnym 2023/2024, zostały rozpatrzone pozytywnie.

Informacje o organizacji oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych zostaną podane na stronie internetowej szkoły po 15 czerwca 2023 r.