„Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar, jakim dla człowieka jest drugi człowiek”.

W niedzielę 2 kwietnia przypada 18 rocznica śmierci Jana Pawła II. Wspomnienie tego wydarzenia obchodzimy, aby papież nie stał się osobą odległą i nieznaną. „Nasz papież” – mówiono o człowieku, który wyjechał z Polski, aby przez przeszło 26 lat zasiadać na stolicy apostolskiej.

Podczas swojego pontyfikatu uczył nas wiary, miłości i szacunku do każdego życia, do siebie nawzajem, do braci ludzkich i tych „braci mniejszych”, do przyrody, do ziemi ojczystej. Uczył nas czym są wartości, tj.: prawda, wolność, szacunek, wzajemne zrozumienie oraz praca na rzecz wspólnego dobra. Uczył nas, jak ważna jest wspólnota, miłość do Ojczyzny i drugiego człowieka. Obchodzenie rocznic związanych z jego osobą jest zawsze okazją do przywołania postaci, dorobku i zasług człowieka, który od 2006 roku jest Patronem naszej szkoły.

 

Myśli Jana Pawła II do młodzieży:

  • Jesteśmy tym bogatsi im więcej rzeczy zbędnych zdołamy odrzucić. · Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą, która pozwala odnajdywać urok młodości.
  • Nauczcie się kochać to, co prawdziwe, dobre i piękne. · Nie ma szczęścia, nie ma przyszłości człowieka i narodu bez miłości.
  • Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
  • Wypłynąć na głębię znaczy odrzucić wszelkie negatywne propozycje i oddać wszystkie wasze twórcze zdolności i cały wasz entuzjazm.
  • Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania.
  • Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.