20 maja 2023 roku w miasteczku ruchu drogowego w parku im. J. Piłsudskiego odbył się egzamin praktyczny na kartę rowerową. Uczniowie klas IVa, IVb, IVc, IVd i IVs zdawali go pod okiem nauczycieli: pani Elżbiety Obarskiej oraz pana Alberta Frąckowiaka.

Egzamin praktyczny polegał na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych:

a) przygotowaniu do jazdy i ruszaniu z miejsca na płaskim terenie;

b) pokonywaniu slalomu;

c) jeździe do przodu po prostej i łukach – pokonywanie ronda;

d) jeździe po łukach w kształcie cyfry 8;

e) hamowaniu i zatrzymywaniu pojazdu w określonych miejscach;

f) właściwym reagowaniu na znaki i sygnały drogowe.


Uczniowie, którzy zaliczyli egzamin teoretyczny, obejmujący znajomość przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych oraz zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz egzamin praktyczny otrzymają kartę rowerową.

Gratulujemy!