15.05.2023 r. o godzinie 8.15, po losowaniu kodów i rejestracji uczestników, rozpoczął się Szkolny Konkurs Ortograficzny pod hasłem „ZOSTAŃ KRÓLEM ORTOGRAFII!” dla klas IV i V.

Zgromadzonych uczestników konkursu w imieniu organizatorów  powitała pani Krzysztofa Krupińska, przypominając wybrane fakty dotyczące historii konkursów ortograficznych w naszej szkole.

Następnie pan dyrektor Dariusz Andrzejewski dokonał otwarcia ortograficznych zmagań, doceniając umiejętności uczestników wyłonionych w swoich klasach i życząc jak najlepszych wyników.

Urozmaicone teksty do potyczek ortograficznych przygotowała pani Judyta Włódarczak.

 

W pierwszym etapie tekst o bardzo atrakcyjnej wycieczce klasowej nad morze dyktowała pani Karolina Wojciechowska.

W drugiej części konkursu, uzupełnienie tekstu z lukami, w tekście o jeżu, najeżonego trudnościami ortograficznymi, przedstawiła pani Judyta Włódarczak, odczytując tekst, aby nie było wątpliwości, jaka głoska ma być zapisana.

Z  niecierpliwością czekaliśmy na wyniki, które zostały ogłoszone 19.05.2023 r. Po powitaniu uczestnicy kolejno otrzymywali certyfikaty uczestnictwa.

WYNIKI KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO
KOD UCZNIA LICZBA BŁĘDÓW ORTOGRAFICZNYCH LCZBA BŁĘDÓW INTERPUNKCYJNYCH
A01 7 1
A02 8 1
A03 10 1
A04 14 0
A06 22 3
A07 14 1
A08 11 1
A12 8 1
A13 10 0
A14 19 1
A16 3 1
A17 12 1
A18 20 0
A19 21 3
A20 6 1
A21 3 1
A22 18 1
A23 22 0
A24 17 2
A25 11 1
A27 31 2
A28 24 0
A29 12 1

Następnymi uhonorowanymi przez pana dyrektora uczestniczkami konkursu były Julia Kwieczka z kl. 5b i Emilia Pechman z kl. 4c, które otrzymały wyróżnienia.

W końcu przyszła pora na przyznanie tytułu i ukoronowanie przez Królowej i Króla Ortografii, ponieważ okazało się, że dwie osoby, dziewczyna i chłopak, napisały dyktando i uzupełniły tekst z lukami na takim samym poziomie poprawności.

Tytuł Królowej Ortografii zdobyła Julita Przybysz z klasy 5b.

Tytuł Króla ortografii zdobył Paweł Trzaskawka z klasy 5e.

Szczególnie gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym, ale także wszystkim uczestnikom konkursu, ponieważ potyczki z „bykami” ortograficznymi nie należą do najłatwiejszych.

Dziękujemy wszystkim, dzięki którym mogliśmy zdobyć, sprawdzić i pokazać swoje umiejętności pisania zgodnego z zasadami ortograficznymi.