Trzydzieści lat temu Jan Paweł II ogłosił w Kościele rok 1994 Rokiem Rodziny. W pierwszym akapicie wydanego wówczas „Listu do Rodzin” papież w bardzo bezpośredni sposób pisał o trzech sprawach, że chce do wszystkich ludzi zapukać, spotkać się i pozdrowić.

Pukać – to znaczy nie być biernym, ale iść do drzwi, do każdego kto przyszedł.

Spotkać się – to stanąć twarzą w twarz, nie z daleka ale bezpośrednio.

Pozdrowić – oznacza akceptować, mówić serdeczne słowa i wykazywać chęć bycia z drugim człowiekiem. Ojciec Święty nauczał, że w spotkaniu z innymi nawiązuje się kontakt a wśród celów spotkania jest pozdrowienie.

2 kwietnia przypada 19 rocznica śmierci św. Jana Pawła II, patrona naszej szkoły. Mimo upływających lat słowa papieża nie straciły swojej aktualności. Może właśnie teraz jest czas, aby dostrzec, że ktoś na nas czeka, chętnie się spotka i odpowie na nasze pozdrowienie.

 

JAN PAWEŁ II Papież Rodziny