Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni informuje, że wszystkie wnioski o przyjęcie dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w roku szkolnym 2024/2025 zostały rozpatrzone pozytywnie.

Od 26 lipca 2024 r. w godz.9.00-14.00 można sprawdzić osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły przy ul. Słowackiego 41  przydział dziecka do grupy przedszkolnej oraz do klasy pierwszej.