Składamy ogromne podziękowania wszystkim Uczniom i Rodzicom za tak liczne zaangażowanie w zbiórkę na rzecz Schroniska dla Osób Bezdomnych MONAR w Zielińcu. Zebrane produkty zostały przekazane na ręce pani dyrektor Bernadety Gozdziewicz i pedagoga – pani Patrycji Górnik oraz ich podopiecznych.
  
Serdecznie dziękujemy!  😊❤️
Grażyna Osuch
Małgorzata Waszak-Nowakowska
Kamila Betler

Monika Jasińska