5 czerwca 2023 r, w Światowym Dniu Ochrony Środowiska, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa wielkopolskiego, które otrzymały dofinansowanie na utworzenie lub doposażenie ekopracowni w ramach „Regionalnego Programu Wsparcia Edukacji Ekologicznej”.

Wydarzenie odbyło się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim przy udziale znamienitych gości. Podczas uroczystości obecni byli – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Pani Jolanta Ratajczak, Wojewoda Wielkopolski Pan Michał Zieliński, I Wicewojewoda Wielkopolski, Pani Aneta Niestrawska oraz reprezentująca Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Wicekurator Oświaty, Pani Aleksandra Kuź. Obecni byli oczywiście także przedstawiciele szkół, które otrzymały dofinansowanie. W tym gronie znaleźli się dyrektor Dariusz Andrzejewski i wicedyrektor Grażyna Przytarska.

Uroczystość stanowiła podsumowanie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć polegających na utworzeniu lub wyposażeniu pracowni szkolnej przyrodniczej albo dotyczącej odnawialnych źródeł energii w szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych z terenu województwa wielkopolskiego.

Nasza szkoła zgłosiła wniosek o dofinansowanie utworzenia pracowni szkolnej dotyczącej odnawialnych źródeł energii.