Miło nam poinformować, że nasza szkoła zdobyła kolejny Certyfikat Jakości Kształcenia Języka Angielskiego w XX edycji programu Insta.Ling dla Szkół. Dzięki wytężonej pracy uczniów i koordynatora w II półroczu roku szkolnego 2022/2023, nasza szkoła spełniła wszystkie warunki potrzebne do uzyskania Certyfikatu w XX edycji programu. Program realizowali ósmoklasiści z klas VIIIa, VIIIc, VIIId oraz VIIIs przygotowujący się do egzaminu z języka angielskiego a koordynatorem tego innowacyjnego programu była pani Marta Kupis. Program realizowali również uczniowie klasy VIIa oraz VIIb, a koordynatorem była pani Julita Hulewicz. Uczniowie systematycznie i ciężko pracując w I i II semestrze pod opieką koordynatora przyczynili się do spełnienia warunków do uzyskania Certyfikatu zarówno w XIX oraz XX edycji programu. Wszystkim uczestnikom życzymy dalszych sukcesów w nauce oraz motywacji w kolejnej już XXI edycji, do której nasza szkoła przystąpiła w I semestrze roku szkolnego 2023/2024.

Więcej informacji o programie: https://instaling.pl/rodzice.php