10 listopada po raz kolejny odwiedziliśmy Dom Pomocy Społecznej we Wrześni. Uczniowie działający w Szkolnym Samorządzie Uczniowskim przekazali mieszkańcom środki czystości zebrane podczas szkolnej zbiórki. Kolejny raz mogliśmy zaobserwować uśmiech i wdzięczność na twarzach osób tam przebywających.

Dom Pomocy Społecznej we Wrześni mieści się przy ul. Szkolnej 25. Przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych. Przebywa w nim około 45 mieszkańców.

Szkolny Samorząd Uczniowski wraz z opiekunkami: paniami Manuelą Pilarską-Biegańską i Łucją Stencel serdecznie dziękują za okazane serce w postaci przyniesionych darów całej społeczności szkolnej.