Lp. Kod ucznia Liczba punktów

1. M01            8

2. M02           6

3. M03          6

4. M04          3

5. M05          8

6. M06         7

7. M07         8

8. M08        2

9. M09       12

10. M10       6

11. M11        6

12. M12       1

13. M13       7

14. M14      4

15. M15      5

16. M16      4

17. M17     16

18. M18      0

19. M19       4

20. M20    15

21. M21      9

DO KOLEJNEGO ETAPU ZAKWALIFIKOWALI SIĘ:

1. Patryk Mikołajczak 7A

2. Jagoda Dutkiewicz 8A

3. Łukasz Rowiński 8A

4. Filip Napierała 7B

GRATULUJEMY!