Informujemy, że po przeprowadzonych testach sprawnościowych, wszyscy uczniowie zostali zakwalifikowani do klasy sportowej w roku szkolnym 2024/2025.