Zachęcamy do akcji zbierania nakrętek w szkole dla dzieci potrzebujących naszej pomocy. Tym razem gromadzimy nakrętki dla 14-letniej Oliwii. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży nakrętek będą przeznaczone na zakup leków i rehabilitację niepełnosprawnej nastoletniej wrześnianki, która porusza się na wózku inwalidzkim.

Nakrętki można przynosić do szkoły i wrzucać je w torebkach foliowych do specjalnie przygotowanych pojemników umieszczonych w  głównym wejściu do szkoły od ul. Słowackiego oraz przy wejściu do biblioteki szkolnej.

Uczeń dostarczający nakrętki może pozostawić swoje dane (imię, nazwisko, klasa) w monitoringu szkolnym lub powiadomić wychowawcę.

POMAGAJMY!