Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w KONKURSIE PLASTYCZNYM w ramach największej kampanii profilaktycznej w Polsce „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”.

Myśl przewodnia konkursu: „Szczęśliwa chwila, szczęśliwy dzień, szczęśliwe życie”.

Format pracy: maksymalnie A 0, (jeśli będzie przestrzenna – najdłuższy wymiar nie może przekraczać 100 cm),

Technika wykonania: dowolna,

Kategorie wiekowe: klasy 0-3, 4-5, 6-8,

Termin wykonania prac: do 31 maja 2021 r.

Wykonaną i podpisaną pracę (imię, nazwisko, klasa) należy dostarczyć do sali plastycznej 033 przy ul. Słowackiego lub przekazać organizatorom bądź wychowawcy.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone oraz będą brały udział w kolejnym – gminnym etapie konkursu.

Czekamy na Wasze dzieła.

Organizatorzy:

Izabela Antkowiak-Jaworska

Aleksandra Ławnicka-Blacha

 *          *          *

KONKURS LITERACKI – „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie literackim w ramach największej kampanii profilaktycznej w Polsce ,, Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Myśl przewodnia konkursu: „Szczęśliwa chwila, szczęśliwy dzień, szczęśliwe życie”.

 

Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie wiersza lub opowiadania związanego ze szczęściem.

Każda praca powinna być napisana czcionką Calibri o rozmiarze 12 w programie edytorskim i przesłana w pliku doc, docx lub pdf do wszystkich opiekunów konkursu. Objętość tekstu nie powinna przekraczać 5400 znaków.

Dzieła należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać klasę.

Opiekunowie  będą zwracać uwagę na poprawność językową i ortograficzną, ale przede wszystkim na ciekawe ujęcie tematu.

Liczymy na Waszą kreatywność i czekamy na prace.

Opiekunowie:

Karolina Wojciechowska

Krzysztofa Przybylska

Marta Prus