Wyniki testu  do klasy dwujęzycznej

Lp. Kod ucznia Liczba punktów
1. A01 44
2. A02 114
3. A03 79
4. A04 89
5. A05 88
6. A06 78
7. A07 83
8. A08 71
9. A09 57
10. A10
11. A11 73
12. A12 65
13. A13 123
14. A14 86
15. A15 85
16. A16 83
17. A17 90