B1 23/40

B2 12/40

B3 9/40

B4 21/40

B5 18/40

Do etapu rejonowego zakwalifikowała się Natasza Klimko z wynikiem 37/40