Już wkrótce uczniowie klas IV i V będą mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności w dziedzinie poprawnej pisowni w języku polskim i zdobyć tytuł Króla Ortografii klas IV-V.

Inicjatywa ta jest swego rodzaju przygotowaniem do Wrzesińskiego Małego Dyktanda, mającego zasięg powiatowy, w którym mogą wziąć udział uczniowie klas VI-VIII szkoły podstawowej.

Do udziału w nim organizatorzy zapraszają uczniów wytypowanych przez nauczyciela uczącego języka polskiego. Każdą klasę mogą reprezentować trzy osoby. Uczestnicy walczyć będą o tytuł Króla Ortografii klas IV i V.

Konkurs ortograficzny odbędzie się 15.05.2023 r. w stołówce szkolnej o godzinie 8.15. Rejestracja uczestników rozpocznie się  o godzinie 8.00.

Zgłoszenia do konkursu przyjmuje pani Judyta Włódarczak osobiście lub na adres e-mail: judyta.wlodarczak@ssp-6.wrzesnia.pl

 

REGULAMIN DYKTANDA

  1. Organizatorem dyktanda jest zespół nauczycieli – polonistów SSP nr 6 we Wrześni.
  2. Celem Konkursu o tytuł Króla Ortografii jest popularyzacja kultury języka polskiego wśród uczniów klas IV i V oraz stworzenie możliwości zaprezentowania swych umiejętności dotyczących poprawnego pisania.
  3. Adresatami dyktanda są uczniowie klas IV i V SSP nr 6 we Wrześni.
  4. Organizatorzy jednocześnie stanowią jury, które wyłoni Króla Ortografii klas IV i Króla Ortografii klas V, a także zdobywców II i III miejsca.
  5. Przebieg dyktanda:

Konkurs ortograficzny o tytuł Króla Ortografii klasy IV i V odbędzie się 15.05.2023 r. w stołówce szkolnej o godzinie 8.15 (na 1. godzinie lekcyjnej). Rejestracja uczestników rozpocznie się  o godzinie 8.00.

Konkurs będzie składał się z dwóch części – uzupełniania tekstu z lukami i pisania dyktanda.

Podczas pisania tekstu nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych.

Nie wolno pisać dyktowanego tekstu literami drukowanymi.

Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać liter drukowanych.

Prace będą sprawdzane według zasad zawartych w „Wielkim słowniku ortograficznym”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Cztery błędy interpunkcyjne będą traktowane jako jeden błąd ortograficzny.

Prace uczestników będą kodowane (jury nie będzie znać nazwisk autorów prac) i odkodowane zostaną tylko dane zwycięzców.

  1. Ogłoszenie wyników i nagrodzenie laureatów odbędzie się 22.05.2022 r. o godz. 10.35 w stołówce szkolnej.