Jakub Ciemny z klasy 8f został finalistą Wojewódzkiego Konkursu Historycznego.

Bartosz Wojciechowski z klasy 8a został finalistą Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego.

Wraz z dyrektorem Dariuszem Andrzejewskim, który wręczył obu finalistom dyplomy potwierdzające ich tegoroczne osiągnięcia, przyłączamy się do gratulacji.