20 kwietnia w naszej szkole obchodziliśmy „Dzień Ziemi”.
O godzinie 9.00 uczniowie klas czwartych wzięli udział w teście wiedzy przyrodniczo-ekologicznej.
 
W tym samym czasie uczniowie klas 5 i 6 brali udział w grze terenowej na terenie szkoły. Uczniowie musieli zmierzyć się z 11 zadaniami nazwanymi Polskimi Parkami Narodowymi, które dotyczyły dziedzin przyrodniczych: biologii, geografii i chemii.
Uczniowie klas 8 brali udział w grze terenowej w ogrodzie Centrum Edukacji Ekologicznej. Ich zadaniem było znaleźć odpowiedzi na 20 pytań dotyczących elementów znajdujących się w ogrodzie.
Po ogłoszeniu wyników konkursów wręczono dyplomy oraz nagrody, a następnie wszyscy wspólnie zasadziliśmy drzewo na terenie naszej szkoły.
 
***
Z okazji Dnia Ziemi w klasach 0-3 odbyły się konkursy ekologiczne.
  
Klasy stworzyły plakaty pt. ,,Nasze rady na odpady” oraz ,,Ziemia to planeta zielona”. Uczniowie klas 2 i 3 uczestniczyli w quizie ekologicznym pt. ,,Czy jesteś miłośnikiem przyrody”. Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą z zakresu ekologii.
Wyniki konkursu plastycznego ,,Nasze rady na odpady”
1 miejsce: klasa 2E
2 miejsce: klasa 2C i klasa 3A
3 miejsce: klasa 2A i klasa 2B
Wyróżnienie:
Klasa 3D, klasa 3B, klasa 3C
Wyniki konkursu plastycznego ,,Ziemia to planeta zielona”
1 miejsce: klasa 1D
2 miejsce: klasa 0C
3 miejsce: klasa 0E
Wyniki quizu ekologicznego

Klasy 2
1 miejsce: Florian Maciejewski z klasy 2D
2 miejsce: Marcelina Jama z klasy 2C
3 miejsce: Paweł Antczak z klasy 2A, Cezary Radecki  z klasy 2D
Wyróżnienia:
Maksymilian Stachowiak  z klasy 2E
Franciszek Waszak z klasy 2A
Klasy 3
1 miejsce: Anna Przybylska z klasy 3D
2 miejsce: Klaudia Stencel z klasy 3B
3 miejsce: Mikołaj Rzepka  z klasy 3C
Wyróżnienia:
Anna Resler  z klasy 3B
Jan Fibikowski-Iwiński z klasy 3A
Dziękujemy za udział w konkursach i Wasze zaangażowanie w zdobywaniu wiedzy ekologicznej.