W najbliższą niedzielę 15 października obchodzony będzie w Polsce XXIII Dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II. Cywilizacja życia”. Tegoroczne hasło nawiązuje do przesłania encykliki papieża z 1995 r. pt. „Evangelium Vitae”. W dokumencie tym Ojciec Święty podkreśla ogromną wartość ludzkiego życia i zaprasza do szerzenia cywilizacji życia i cywilizacji miłości. Na jego wstępie wzywa wszystkich: „aby kochać i szanować życie każdego człowieka oraz dążyć wytrwale i z odwagą do tego, by w naszej epoce zapanowała wreszcie kultura życia, owoc kultury prawdy i miłości”. Bądźmy więc otwarci na słowa patrona naszej szkoły i każdego dnia szerzmy w naszym środowisku cywilizację życia i miłości.