18 kwietnia w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni odbył się finał IX edycji konkursu „Potyczki Informatyczne” dla uczniów szkół podstawowych. Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego, programowanie oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną.

Konkurs odbywał się dwuetapowo. Etap szkolny przeprowadzono 11 kwietnia. Wzięło w nim udział 46 uczniów z gminy Września, Miłosław, Pyzdry, Nekla i Kołaczkowo, w tym również 8 uczniów naszej szkoły. Etap ten polegał na rozwiązaniu testu on-line na platformie edukacyjnej.

W tegorocznej edycji, test wyłonił dziesięciu najlepszych uczniów do II etapu, znalazł się wśród nich Adam Adamski uczeń naszej szkoły z klasy 7b, który zaprezentował się w drugim etapie – finale, który polegał na rozwiązaniu zadań praktycznych dotyczących: systemu operacyjnego Microsoft Windows, oprogramowania biurowego (arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel), algorytmów (Scratch – interpretowany wizualny język programowania), C++/Python oraz stron internetowych (HTML).

Finaliści i pozostali uczestnicy otrzymali wspaniałe nagrody rzeczowe. Gratulujemy!