18 kwietnia 2024 r. celebrowaliśmy w naszej szkole „Spotkanie ze sztuką”.

Sztuka to skarbnica kreatywności, innowacyjności i różnorodności. To budzenie ciekawości i źródło inspiracji. Tak też było w naszej szkole podczas prezentacji przez klasy piąte wierszy Ludwika Jerzego Kerna jako humoresek. Była to świetna okazja, aby wydobyć z cienia edukacje artystyczną w przekonaniu, że kultura może torować drogę do lepszej edukacji i rozbudzać w uczniach ciekawość oraz odwagę prezentowania się przed większą publicznością. W tym artystycznym turnieju brały udział klasy piąte, które konkurowały ze sobą, prezentując przygotowane wcześniej zadania z przestrzeni teatralnej, muzycznej, plastycznej i lingwistycznej. Był to czas spędzony w atmosferze radości i wzajemnej akceptacji.

Jury oceniło, że w prezentowanych konkurencjach: plakat teatralny, humoreska, prezentacja wylosowanego przebrania, znajomość związków frazeologicznych 1. miejsce zajęła klasa 5B, 2. 5A, 3. 5S.

Konkurs zainicjowała polonistka Grażyna Sobczak we współpracy z nauczycielami języka polskiego, plastyki i muzyki (Judyta Włódarczak, Violetta Dzieweczyńska, Izabela Antkowiak-Jaworska i Grzegorz Adamski).

W tym dniu w naszej szkole królowała sztuka, teatr, literatura i muzyka ku ogólnej uciesze i zadowoleniu szkolnej młodzieży.

Gratulujemy wszystkim zaangażowanym wykonawcom.