Już wkrótce wybrani uczniowie klas IV i V będą mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności w dziedzinie poprawnej pisowni w języku polskim i zdobyć tytuł Króla Ortografii klas IV i V.

Do udziału w tym konkursie organizatorzy zapraszają klasowych zwycięzców Szkolnej Ligi Ortograficznej (informację o uczestnictwie przekaże nauczyciel uczący języka polskiego). Każdą klasę będą reprezentować trzy osoby. Uczestnicy walczyć będą o tytuł Króla Ortografii klas IV i V.

Konkurs ortograficzny odbędzie się 28.05.2024 r. (wtorek) w stołówce szkolnej o godzinie 8.55. Rejestracja uczestników rozpocznie się o godzinie 8.45.

Inicjatywa ta jest swego rodzaju przygotowaniem do Wrzesińskiego Małego Dyktanda, mającego zasięg powiatowy, w którym mogą wziąć udział uczniowie klas VI-VIII szkoły podstawowej.

 

 

REGULAMIN DYKTANDA

 1. Organizatorem dyktanda jest zespół nauczycieli – polonistów SSP nr 6 we Wrześni.
 2. Celem Konkursu o tytuł Króla Ortografii jest popularyzacja kultury języka polskiego wśród uczniów klas IV i V oraz stworzenie możliwości zaprezentowania swych umiejętności dotyczących poprawnego pisania.
 3. Adresatami dyktanda są uczniowie klas IV i V SSP nr 6 we Wrześni.
 4. Organizatorzy jednocześnie stanowią jury, które wyłoni Króla Ortografii klas IV i Króla Ortografii klas V, a także zdobywców II i III miejsc.
 5. Przebieg dyktanda:
 • Konkurs ortograficzny o tytuł Króla Ortografii klasy IV i V odbędzie się 28.05.2024 r. w stołówce szkolnej, o godzinie 8.55 (na 2. godzinie lekcyjnej). Rejestracja uczestników rozpocznie się o godzinie 8.45.
 • Konkurs będzie składał się z dwóch części – uzupełniania tekstu z lukami i pisania dyktanda.
 • Podczas pisania tekstu nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych.
 • Nie wolno pisać dyktowanego tekstu literami drukowanymi.
 • Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać liter drukowanych.
 • Prace będą sprawdzane według zasad zawartych w „Wielkim słowniku ortograficznym”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Cztery błędy interpunkcyjne będą traktowane jako jeden błąd ortograficzny.
 • Prace uczestników będą kodowane (jury nie będzie znać nazwisk autorów prac) i odkodowane zostaną tylko dane zwycięzców.
 1. Ogłoszenie wyników i nagrodzenie laureatów odbędzie się 11.06.2024 r. o godz. 10.35 w stołówce szkolnej.