Rząd zdecydował, że od 4 maja do szkół wrócą dzieci z klas I-III, dla których prowadzone będzie nauczanie stacjonarne. Informujemy uczniów klas trzecich, uczących się w budynku szkoły przy ul. Słowackiego, że jedynym czynnym wejściem do szkoły jest wejście główne. Karty umożliwiające uczniom wejście do szkoły będą przeprogramowane. Wejście od strony osiedla będzie zamknięte. Uczniowie będą mogli korzystać z obiadów i świetlicy szkolnej. Pozostali uczniowie klas IV-VIII nadal będą uczyli się zdalnie.